ANKIETA

Szanowni Państwo!

Udostępniam ankietę mającą na celu zbadanie potrzeb na usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Terespol.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i wypełnioną przesłać na adres jkalinka@gminaterespol.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, a uzyskane informacje będą służyły do zaplanowania kolejnych inwestycji.

Ankietę proszę wypełnić do 30 września 2021 roku.

Z poważaniem

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

GRUPA "MALINKI" 5,6 LATKI-

"Tiger &Friends Starter"- Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr- Modrzejewska


GRUPA "JAGÓDKI" 4,5 LATKI-

"Bebop 1"- Autorzy: Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio

 

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że na zebraniu ogólnym

zdecydowali Państwo o wysokości 

 kwoty na wyprawkę przedszkolaka.

Ta kwota to 110 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat

wyłącznie na poniższy numer konta  Rady Rodziców 


Bank PKO S.A.

05 1240 1141 1111 0010 1410 9260


 W tytule prosimy wpisać:

WYPRAWKA, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy (3,4; 4,5 lub 5,6 latki)

 

Dziękujemy :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

W ramach programu

"Skąd się biorą produkty ekologiczne?"


zachęcamy do zapoznania się


z webinarem zatytułowanym 


" #po 1 profilaktyka.

Jak prowadzić dziecko ku zdrowiu? "

 

 

link do webinaru- tutaj

 

hasło do filmu: gis

 Szanowni Rodzice!

 


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy, że:

 - Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i inną (zakatarzone, kaszlące).

 - Dzieci powinny być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 - Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 - Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 - Ograniczamy obecność rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola do niezbędnego minimum.

 

 

 

 

APEL DO RODZICÓWDRODZY RODZICE!

 

PRZYPROWADZAJĄC DO PRZEDSZKOLA DZIECKO Z INFEKCJĄ NARAŻACIE NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH DZIECI, ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w przedszkolu w obecności dzieci chorych.

Z chorym dzieckiem powinno się więc pójść do lekarza,

zamiast do przedszkola!!!!!!!

 

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY:

Dzieci chore pozostawiać w domu.

 Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych- z katarem i  kaszlem.

 Pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.

 Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.


Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu,

nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica,

a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola!

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................

 

 

 

 

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-16.00.


Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z

deklarowanymi godzinami pobytu.