DRODZY RODZICE

 

W ramach programu

"Skąd się biorą produkty ekologiczne?"


zachęcamy do zapoznania się


z webinarem zatytułowanym 


" #po 1 profilaktyka.

Jak prowadzić dziecko ku zdrowiu? "

 

 

link do webinaru- tutaj

 

hasło do filmu: gis

 Szanowni Rodzice!

 


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy, że:

 - Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i inną (zakatarzone, kaszlące).

 - Dzieci powinny być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 - Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 - Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 - Ograniczamy obecność rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola do niezbędnego minimum.

 

 

 

 

 

Informacja o rekrutacji do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022Informujemy, że 11 kandydatów,

których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola,

zostało przyjętych na rok szkolny 2021/2022.

Jeden kandydat nie został przyjęty ze względu na niespełnienie kryterium wieku.

Po zakończonym I etapie rekrutacji przedszkole dysponuje

9 wolnymi miejscami. 

 

 

APEL DO RODZICÓWDRODZY RODZICE!

 

PRZYPROWADZAJĄC DO PRZEDSZKOLA DZIECKO Z INFEKCJĄ NARAŻACIE NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH DZIECI, ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w przedszkolu w obecności dzieci chorych.

Z chorym dzieckiem powinno się więc pójść do lekarza,

zamiast do przedszkola!!!!!!!

 

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY:

Dzieci chore pozostawiać w domu.

 Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych- z katarem i  kaszlem.

 Pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.

 Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.


Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu,

nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica,

a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................

 

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że na zebraniach grupowych

zdecydowali Państwo o wysokości 

 kwoty na wyprawkę przedszkolaka.

Ta kwota to 110 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat

na poniższy numer konta  Rady Rodziców 


Bank PKO S.A.

05 1240 1141 1111 0010 1410 9260


 W tytule prosimy wpisać:

WYPRAWKA, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

 

Dziękujemy :)

 


 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY

2020/2021

 

6 LATKI:

PLAC ZABAW - Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne wyd. WSiP


W pakiecie : 

- Księga zabaw z literami

- Karty pracy 1,2,3,4

- Kropki, kreski i litery

- Wyprawka

- Alfabet

- Diagnoza dojrzałości szkolnej

 

RELIGIA:

"Tak, Jezus mnie kocha",  wyd. Jedność; Redakcja: Ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 

 

 

5 LATKI:

PLAC ZABAW - Pięciolatek.  wyd. WSiP


W pakiecie : 

- Księga zabaw z obrazkami

- Karty pracy 1,2,3,4

- Wyprawka

- Alfabet z obrazkami

- Karty obserwacji pięciolatka

 

RELIGIA:

"Spotkania dzieci Bożych", wyd. Jedność, Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek

 

 

4 LATKI

RELIGIA:

"Świat dziecka Bożego", wyd. Jedność; Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek

 

 

Podręczniki do języka angielskiego 

-Bugs Team Starter 6 l. (dla 5 i 6 latków)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------


ROK 2020 ROKIEM ŚW. JANA PAWŁA II


ZOBACZ

 

----------------------------------------------------------------------------


 

 

Informacja o rekrutacji uzupełniającej do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021


Informujemy, że jutro, t.j. 27.05.2020 r.

o godzinie 8.00 rozpocznie się etap uzupełniający

postępowania rekrutacyjnego.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane

do 5.06.2020 r. do godziny 15.00
 

 

 

Informacja o rekrutacji do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021Informujemy, że wszyscy kandydaci,

których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola,

zostali przyjęci na rok szkolny 2020/2021.

Po zakończonym I etapie rekrutacji przedszkole dysponuje

11 wolnymi miejscami.

 

 

 

Informacja

o kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zostały przyjęte na kolejny rok szkolny.

 

 

Informacja o rekrutacji do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakfalikowanych do I etapu rekrutacji powinni złożyć pisemne potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Odpowiednie druki dostępne są na stronie internetowej przedszkola: http://www.przedszkole.malaszewicze.pl/viewpage.php?page_id=105

Druki należy pobrać, wydrukować, wypełnić, koniecznie podpisać, zeskanować bądź sfotografować i przesłać na adres e-mail: rekrutacja.przedszkole20@wp.pl lub pod nr telefonu 503 044 412.

W przypadku problemów z pobraniem druku należy wysłać pod wskazany adres informację o treści:


Małaszewicze, dn:..........................

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Potwierdzam wolę zapisu dziecka.........................(imię i nazwisko dziecka)

numer PESEL dziecka:.............................................

do Przedszkola przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego, do którego zostało zakwalifikowane.

Podpis matki/opiekunki prawnej:..............................................

Podpis ojca/opiekuna prawnego:..............................................


Uwaga!

Orginalny dokument powinien być dostarczony do sekretariatu po odwieszeniu zajęć.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 83 375 14 06 lub 503 044 012 w godz. 9.00-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-16.00.


Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z

deklarowanymi godzinami pobytu.